wczytywanie

Zwroty

Wyciąg z Regulaminu § 4 Prawo do odstąpienia od umowy

pełna treść Regulaminu (>>>link)

 1. Leki i wyroby medyczne to produkty specjalne, podlegające indywidualnym procedurom zakupu i zwrotu. Szczegółowe informacje dotyczące procedur i przepisów określa art. 96 ust. 7 i 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, w którym ustawodawca wyraźnie określił obowiązująca zasadę zwrotów.
 2. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki Internetowej EW-KO nie podlegają zwrotowi.Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece Internetowej EW-KO z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone Aptece na zasadach opisanych w Regulaminie.Zasadę tę reguluje art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 - t.j.).W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych należy skontaktować się telefonicznie z daną apteką i ustalić warunki zwrotu.
 1. W przypadku towarów innych niż wskazane w punkcie 2, Kupujący może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów określonych poniżej.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy składając Aptece Internetowej EW-KO dokument o nazwie: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (>>>link)Może to zrobić faksem lub pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Apteki EW-KO33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 1 z dopiskiem „Zwrot” . Wzór oświadczenia umieszczony jest na Portalu w zakładce Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.
 1. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Apteki, Sprzedający zwróci Kupującemu całość otrzymanej płatności, pomniejszoną o koszt dostawy.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę , Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Kupujący przy zwrocie zamówienia, zgodnego z warunkami określonymi w punktach 1. i 2. tego działu, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. Zwracana paczka powinna być należycie zapakowana, najlepiej w oryginalnym kartonie, z zachowaniem dobrych praktyk i staranności, z oryginalnymi banderolami i bez znamion ingerencji w ich konstrukcję i korzystania z nich.Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie opakowań preparatów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech , charakteru i funkcjonowania.
 5. Apteka zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego płatność takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.Zwrot jest dokonywany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanymi towarami.
 6. Zwracane preparaty powinny być odpowiednio zabezpieczone, w takim samym standardzie, jak zostały przesłane, nie mogą być również wysyłane za pobraniem.
 7. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku umów, w których:
 • preparaty mają krótki termin przydatności do spożycia, o czym Kupujący został poinformowany i przyjął do wiadomości ten fakt przy okazji składania zamówienia, a sam preparat ma wystarczający w momencie zawierania umowy termin przydatności do pełnego wykorzystania zgodnie ze wskazówkami producenta,
 • towary, dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia,
 • przedmiotem umowy są towary wymienione w § 5 punkt 2 powyżej.

 

Pobierz formularz: kliknij poniższy link >>>

https://www.drogeriaewko24.pl/admin-inf/wp-content/uploads/2021/01/Oswiadczenie-zwroty.pdf

Miejscowość:_____________________, dnia______________

__________________________________

__________________________________

(imię, nazwisko, adres, telefon)

Apteka EW-KO

Ewa Buchalska - Konior

ul. Kraszewskiego 1

33-380 Krynica-Zdrój

REKLAMACJA

Niniejszym składam reklamację towaru:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(opis towaru, marka, dawka itp.), za cenę __________, co potwierdza załączony dowód zakupu.

Data zakupu: _____________________________

Wada została wykryta w dniu: _________________

Wada polega na: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(zwięzły i dokładny opis wady towaru bądź usługi, wraz z okolicznościami jej wykrycia)

Oświadczam, że używałem/am zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcja obsługi. W związku z wyżej wymienionymi okolicznościami, reklamacja jest konieczna i uzasadniona. Powołuję się na niezgodność towaru z umową.

Wnoszę niniejszym o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez:

- nieodpłatną wymianę towaru na nowy *

W przypadku braku możliwości wymiany lub wygenerowania nadmiernych kosztów po każdej ze Stron, wnoszę o:

- obniżenie ceny zakupu do kwoty * __________

- zwrot pieniędzy * (oznacza odstąpienie od umowy zakupu, która jest możliwa w razie, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna)

* - niepotrzebne skreślić

Termin odpowiedzi na niniejsze pismo wynosi 14 dni od daty jego otrzymania.

__________________________________________________________

Konsument - imię i nazwisko

Odbierz zamówienie
za darmo w jednej
z naszych aptek
zapłać on-line
lub przy odbiorze
masz wątpliwości?
nasz farmaceuta
chętnie pomoże!

Newslleter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

Trwa przetwarzanie danych...

W naszej drogerii za zakupy zapłacisz szybko i bezpiecznie!

Drogeria internetowa - płatności on-line
Strony internetowe Nowy Sącz